fbpx

Neitronik MG-03

Neitronik™ to specjalna antena w formie naklejki na telefon, która chroni przed smogiem elektromagnetycznym.

Krystaliczna siatka anteny posiada właściwości kryształu – pochłania i przekształca energię elektromagnetyczną.

Antena jest pobudzana przez emitery promieniowania i tworzy własne pole, które oddziałując z polami emiterów, przetwarza widmo promieniowania do postaci bezpiecznej dla człowieka.

Urządzenie zmniejsza obciążenie elektromagnetyczne organizmu człowieka do bezpiecznego poziomu. W ciągu pierwszych godzin po zainstalowaniu urządzenia zmniejsza pole elektromagnetyczne mniej więcej 2 razy (pod względem odległości od monitora) lub 4 razy krotnie (pod względem powierzchni).

Neitronik jest pobudzany przez pole emitera i tworzy własne pole w kierunku, który odpowiada rozmieszczeniu naniesionych na nim linii.

Wzajemne oddziaływanie obu pól umożliwia przekształcenie sygnału emitera, co czyni go bezpiecznym dla ludzi.

Jednocześnie jakość obrazu na monitorze poprawia się, a zakres działania urządzenia mobilnego pozostaje bez zmian.

Zaletą Neitronika™, w porównaniu z podobnymi urządzeniami, jest to, że działa on tylko wtedy, gdy urządzenie jest włączone i oddziałuje tylko na pole elektromagnetyczne wytwarzane przez urządzenie emitujące.

Neitronik MG-03:

Ochrona

Zneutralizujesz część modulowanego widma promieniowania urządzeń technicznych, która ma wysoką zdolność przenikania i niekorzystnie wpływa na Twój metabolizm międzykomórkowy.

Po zarejestrowaniu 20% taniej

Bezpieczeństwo

W ciągu pierwszych godzin po zainstalowaniu urządzenia zmniejszysz pole elektromagnetyczne mniej więcej 2 razy (pod względem odległości od monitora) lub 4 razy (pod względem powierzchni).

Codziennie używasz smartfonu, pracujesz przy komputerze lub tablecie.

Model MG-03
Neutronik MG-03 przeznaczony jest do ochrony osób korzystających z telefonów komórkowych i radiotelefonów, przenośnych stacji radiowych, kuchenek mikrofalowych przed szkodliwym promieniowaniem elektromagnetycznym.
Działanie urządzenia polega na neutralizacji tej części modulowanego widma promieniowania urządzeń technicznych, która posiada wysoki stopień przenikania i niekorzystnie wpływa na wymianę międzykomórkową w organizmie człowieka. Badania kliniczne produktu Neutronik udowodniły jego wysokie właściwości ochronne: szkodliwe działanie promieniowania telefonu komórkowego na organizm człowieka zmniejsza się o 3-5 razy. Jego główną zaletą, w porównaniu do innych podobnych urządzeń jest to, że działa on wyłącznie wtedy, gdy urządzenie jest włączone i oddziałuje tylko na pole elektromagnetyczne wytwarzane przez urządzenie będące emiterem.
 
Neutralizator uaktywnia się pod wpływem pola elektromagnetycznego i tworzy swoje własne pole skierowane zgodnie z położeniem naniesionych na niego linii. Interakcja dwóch pól pozwala zamienić sygnał emitera na nieszkodliwy dla ludzkiego organizmu. Nie ma to negatywnego wpływu ani na jakość obrazu na monitorze, ani na zasięg działania bezprzewodowych środków łączności.

Negatywne działanie EMP

Efekt działania urządzenia Neitronik

Neitronik MG-03 możesz kupić:

Po zarejestrowaniu 20% taniej

Zobacz też

Neitronik 5GRS
Neitronik MG-04M