fbpx

Neitronik MG-04M

Neitronik™ to specjalna antena w formie naklejki na laptop, która chroni przed smogiem elektromagnetycznym.

Krystaliczna siatka anteny posiada właściwości kryształu – pochłania i przekształca energię elektromagnetyczną.

Antena jest pobudzana przez emitery promieniowania i tworzy własne pole, które oddziałując z polami emiterów, przetwarza widmo promieniowania do postaci bezpiecznej dla człowieka.

Urządzenie zmniejsza obciążenie elektromagnetyczne organizmu człowieka do bezpiecznego poziomu. W ciągu pierwszych godzin po zainstalowaniu urządzenia zmniejsza pole elektromagnetyczne mniej więcej 2 razy (pod względem odległości od monitora) lub 4 razy krotnie (pod względem powierzchni).

Neitronik jest pobudzany przez pole emitera i tworzy własne pole w kierunku, który odpowiada rozmieszczeniu naniesionych na nim linii.

Wzajemne oddziaływanie obu pól umożliwia przekształcenie sygnału emitera, co czyni go bezpiecznym dla ludzi.

Jednocześnie jakość obrazu na monitorze poprawia się, a zakres działania urządzenia mobilnego pozostaje bez zmian.

Zaletą Neitronika™, w porównaniu z podobnymi urządzeniami, jest to, że działa on tylko wtedy, gdy urządzenie jest włączone i oddziałuje tylko na pole elektromagnetyczne wytwarzane przez urządzenie emitujące.

Neitronik MG-04M:

Ochrona

Zneutralizujesz część modulowanego widma promieniowania urządzeń technicznych, która ma wysoką zdolność przenikania i niekorzystnie wpływa na Twój metabolizm międzykomórkowy.

Po zarejestrowaniu 20% taniej

Bezpieczeństwo

W ciągu pierwszych godzin po zainstalowaniu urządzenia zmniejszysz pole elektromagnetyczne mniej więcej 2 razy (pod względem odległości od monitora) lub 4 razy (pod względem powierzchni).

Codziennie używasz smartfonu, pracujesz przy komputerze lub tablecie?

Modele MG-04 i MG-04M
Modele MG-04 i MG-04M są przeznaczone do ochrony przed promieniowaniem komputerów i telewizorów (monitorów)
Zasada działania Neutronik Mg-04 opiera się na neutralizacji szkodliwego dla organizmu ludzkiego promieniowania, które generuje ekran monitora. Zwykłe pole elektromagnetyczne mierzy się do 50 cm od ekranu, a zmienna składowa elektryczna rejestruje się do 10 m i więcej. Podstawę budowy MG-04 (anteny pasywnej) stanowi zasada neutralizacji pola elektromagnetycznego, tzn. zdolność struktury krystalicznej do zmiany i zamiany energii pola poprzez zmniejszenie natężenia pola elektromagnetycznego.
 
Neutronik MG-04 zaczyna działać równocześnie z włączeniem monitora komputera lub telewizora, przy pomocy anteny zmieniającej promieniowanie neutralizuje trzy składowe elementy pola promieniowania ekranów komputera i telewizora dwu-, trzykrotnie i około dwukrotnie (względem odległości od monitora) albo czterokrotnie (względem powierzchni) zmniejsza pole elektrostatyczne.

Negatywne działanie EMP

Efekt działania urządzenia Neitronik

Neitronik MG-04M możesz kupić:

Po zarejestrowaniu 20% taniej

Zobacz też

Neitronik 5GRS
Neitronik MG-03