fbpx

6 praktyk, które sprawią, że będziesz szczęśliwszy i odzyskasz zdrowie

Zanim przedstawię Ci sposoby na odzyskanie zdrowia i dobrego samopoczucia, chcę abyś zrozumiał dlaczego proponowane praktyki są takie ważne. Przedstawię Ci to w jak najkrótszej formie. Jest to pewien sekret życia, związany z Twoim funkcjonowaniem w świecie. Opowiem też krótko jak funkcjonuje Twój umysł świadomy i nieświadomy oraz co ma do tego stres, który Ciebie dotyka. Na koniec poznasz 6 praktyk. które przywrócą Ci zdrowie i uczynią bardziej szczęśliwym człowiekiem.

Prawdziwy sekret życia

Podręczniki biologii mówią o prymacie genów w procesach chorobowych. Współczesne badania i praktyka wielu lekarzy wskazują na fakt, że jedynie 20% chorób związane jest z genami, pozostałe 80% to wpływ środowiska, w którym żyjemy. Na tej prostej prawdzie opiera się nowa dziedzina biologii jaka jest epigenetyka. Aby to zrozumieć dobrze przypomnieć sobie kilka podstawowych szkolnych informacji:

  1. Twoje geny zapisane są w sekwencji zasad (AT i GC) tworzących kwas nukleinowy DNA w formie podwójnej helisy.
  2. Gdybyś chciał rozwinąć nić DNA w pojedynczej komórce ciała miałaby ona długość ok. 2 metrów! Dlatego DNA jest silnie zwinięta i „upakowana” w postaci chromosomu dzięki białkom histonowym. Ekspresja genów możliwa jest jedynie wtedy, gdy białka odsłonią wybrany fragment matrycy. Dzieje się to w przypadku procesów metylacji (dodawanie grupy metylowej), acetylacji (dodawanie grupy acetylowej), ubikwitynacji (dodawanie ubikwityny) lub fosforylacji. Zarówno metylacja DNA, jak i modyfikacje chemiczne białek histonowych mogą być dziedziczone i przekazywane z pokolenia na pokolenie – jest to dziedziczenie poza genetyką czyli epigenetyczne.
dna

3. Każda komórka Twojego ciała ma taki sam materiał genetyczny – jednak w trakcie rozwoju płodowego komórki różnicują się na komórki skóry, wątroby, serca itd. – po prostu różne geny w poszczególnych typach tkanek są aktywne. Mają na to wpływ między innymi modyfikacje epigenetyczne.

4. Chromosomy zawierające Twój materiał genetyczny są umieszczone w jądrze komórkowym otoczonym błoną. Nie stanowią one jednak jak głosi wiele podręczników „mózgu” komórkowego, ale jest to chroniona matryca do produkcji niezbędnych białek. Czyli w zasadzie jest to forma gonady a nie mózgu. Świadczą o tym badania, w których komórki żyły jeszcze przez długi czas po usunięciu jądra komórkowego – aż wyczerpały się zapasy białka. Życie bez ośrodka sterującego nie byłoby możliwe.

5. Umysł komórki to błona komórkowa, która zawiera białka odpowiedzialne za odbiór bodźców (receptor) i reakcję na nie (efektor). Każdy rodzaj białka reaguje na precyzyjnie określony sygnał środowiskowy zmieniając swój kształt – co wyraża się w formie ruchu. Ruchy białek uruchamiają w komórce ścieżkę procesów życiowych.

6. Zaburzenia funkcji komórki (choroba) powstaje na dwa sposoby : uszkodzenia białek lub zniekształcenia sygnałów.

7. Uszkodzenie białek – to uszkodzona matryca DNA (geny). Jedynie 5% ludzi rodzi się z takimi uszkodzeniami.

8. Zniekształcenia sygnałów to działanie urazu, zatrucia lub myśli (psychika).

Twój sposób myślenia i postrzegania rzeczywistości stanowi bodziec środowiskowy odbierany przez Twój umysł i wywołujący określone reakcje organizmu.

POZYTYWNE MYŚLI WZMACNIAJĄ ZDROWIE, NEGATYWNE WZMACNIAJĄ CHOROBĘ.

Prymat środowiska nad genami

 To nie geny kontrolują biologię, to biologia (środowisko) kontroluje geny. Aby jakiś gen się uaktywnił konieczny jest sygnał ze środowiska. Jak pisze w swojej książce „Biologia przekonań” Bruce Lipton : ” miliony osób przypisują zawodność ich zdrowia niedostatkom biochemicznym własnego ciała zamiast kombinacji przyczyn umysłowych, fizycznych, emocjonalnych i duchowych”.

Mechanizmy epigenetyczne mają wpływ zarówno na odczyt jak i zmianę programu kodu genetycznego. Sygnały ze środowiska wpływają na zachowanie Twojego organizmu oraz na aktywność Twoich genów.

W 2000 roku V.Pophristic i L.Goodman ujawnili w artykule magazynu Nature, za życiodajne ruchy białek odpowiadają prawa fizyki kwantowej. Już w 1960r. laureat Nagrody Nobla  Albert Szent- Gyorgyi odkrył znaczenie fizyki kwantowej dla systemów biologicznych. Przez ostatnie pięćdziesiąt lat wiele badań potwierdziło ,że  fale elektromagnetyczne, niewidzialne gołym okiem regulują syntezę DNA poprzez zmianę ruchu białek. Tym samym promieniowanie ma wpływ na wszystkie funkcje życiowe organizmu. Sygnały energetyczne są 100 razy bardziej wydajne niż chemiczne. Dlatego energia jest wydajniejszym środkiem wpływania na ciało niż związki chemiczne.

Mimo,że medycyna stosuje na co dzień rozwiązani fizyki kwantowej – mamnografia, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny- to nie chce uznać wpływu fal elektromagnetycznych na zdrowie. Wyjątkiem jest stosowanie fal do rozkruszania kamieni nerkowych.

Wszystkie żywe organizmy włącznie z Tobą, odczytują sygnały i komunikują się ze sobą poprzez ocenę pól energii.

MYŚLI SĄ RODZAJEM ENERGII UMYSŁU, KTÓRA JEST ODBIERANA PRZEZ KOMÓRKI TWOJEGO CIAŁA JAKO BODZIEC ŚRODOWISKOWY

sprawny umysł

Umysł świadomy i nieświadomy.

Jest wielce prawdopodobne,że słyszałeś o wpływie pozytywnego myślenia na życie człowieka. Być może jesteś jedną z osób, które próbowały różnych technik z tym związanych bez żadnego skutku. Dlaczego tak mogło się stać? Odpowiedź tkwi w zasadach funkcjonowania Twojego umysłu jako świadomości i podświadomości. 

Region mózgu związany z myśleniem, planowaniem i podejmowaniem decyzji to kora przedczołowa. To jak się wydaje jest miejsce, dzięki któremu możesz odczuwać własną tożsamość i doświadczać rzeczywistości w sposób świadomy.  Masz dzięki temu zdolność do autorefleksji i możliwość wybrania sposobu reagowanie na bodźce środowiskowe. Stanowi to podstawę wolnej woli. Niestety w 95% działasz na autopilocie, którym jest umysł podświadomy. Twoje postępowanie zależy od programów powstających od okresu życia płodowego ( a nawet dziedziczonych po przodkach).  Pomijając programy dziedziczne czyli odruchowe zachowania określane jako instynkty, reszta programów powstaje w wyniku wychowania i wzorców przyjmowanych bezkrytycznie z otoczenia. Mózg dziecka w tym czasie pracuje na częstotliwościach fal Delta ( 0,5-4 Hz) i Theta ( 4-8 Hz) . Do szóstego roku życia u dzieci nie pojawiają się częstotliwości mózgowe  z zakresu fal Alfa, co oznacza,że ich mózg pracuje na poziomie podświadomości czyli tzw. transu hipnotycznego. Wszystkie wrażenia trafiają więc bezpośrednio do podświadomości bez ich oceny. 

Umysł podświadomy potrafi interpretować i reagować na ponad 40 milionów impulsów nerwowych na sekundę, podczas gdy umysł świadomy przetwarza w tym czasie jedynie 40 impulsów !

Nawyki i postrzeżenia nabyte w dzieciństwie często są ograniczające, błędne i sabotują Twoje dążenia. Świadome pragnienia wchodzą w konflikt z programami podświadomości. Próby wpłynięcia na swoją podświadomość za pomocą rozumu są bezskuteczne. Stąd samo pozytywne myślenie nie wystarczy.

Należy skorygować ograniczające Ciebie przekonania aby uzyskać kontrolę nad własnym życiem.

Na szczęście masz moc dokonywania zmian we własnym życiu. Odzyskasz zdrowie, gdy nauczysz się nowego podejścia do rzeczywistości odzyskując panowanie nad własnym rozumem. Jest to oczywiście pewien wybór, który wymaga Twojego konkretnego działania.

Stres zabija

Kiedy jesteś poddany  stresowi, Twój organizm mobilizuje się uaktywniając oś HPA (podwzgórze-przysadka-nadnercza), która odpowiada za reakcję obronną ( ucieczka-atak). Jest to niezbędne do Twojego przeżycia w środowisku.

Jeśli  stres utrzymuje się długo pociąga za sobą zahamowanie przekazywania energii  podtrzymującej procesy wzrostu i odbudowy komórek. Im dłużej trwasz w trybie obronnym, tym bardziej ograniczasz swoją witalność i przyspieszasz procesy starzenia się.  Hormony stresu powodują skurcz naczyń krwionośnych, a krew zostaje odesłana głównie do kończyn . Organy wewnętrzne bez wystarczającej ilości krwi stają się niedożywione , niedotlenione i odwodnione. Hormony stresu wyciszają też działanie systemu odpornościowego aby oszczędzać rezerwy energetyczne. Dodatkowo powodują one niedokrwienie mózgu, ograniczając jego funkcje i upośledzając aktywność kory przedczołowej odpowiedzialnej za świadome działanie.

Niemal każda choroba, na którą zapadają ludzie jest związana z chronicznym stresem. Można więc mówić o psychosomatycznym podłożu wielu chorób.

Twoje reagowanie na bodźce zewnętrzne i wewnętrzne napędza lub hamuje poziom stresu. Niestety, często reagujesz w sposób wyuczony, automatyczny powielając nabyte wzorce. Twoje wysiłki przejęcia kontroli nad umysłem podświadomym oparte na „sile woli” będą trafiać na silny opór, ponieważ komórki są zobligowane do odtwarzania programów zawartych w podświadomości. Powstałe w wyniku tego napięcie jedynie pogarsza trudna już sytuację.

6 skutecznych praktyk jak być szczęśliwym

łapanie szczęścia

1. Trening uważności czyli Mindfulness

Twoje życie toczy się dzisiaj – nie wczoraj i nie jutro. Kiedy jednak przyjrzysz się swoim myślom zobaczysz, że tak naprawdę rzadko bywasz w teraźniejszości. Rozważasz najczęściej to co się już zdarzyło lub planujesz co hipotetycznie się wydarzy. Czyli tak naprawdę nie ma Ciebie w chwili obecnej. Trening uważności jest obserwacją siebie podczas dziejących się zdarzeń – swoich reakcji na pojawiające się emocje. Trening ten  pomoże Tobie zachować „zimną krew” w stanach emocjonalnych i zmienić swoje reakcje.

Korzyści jakie przyniesie Ci ta metoda to między innymi : wzrost samokontroli bez względu na okoliczności, wzrost zdolności skupienia się , dostęp do świeżości doznań ,  spokój i uciszenie emocji, zmniejszenie stanów depresji i bólu, łączy Cię z prawdziwym życiem. Praktykowana uważność  wspiera Cię w radzeniu sobie z problemami, zmienia Twój mózg, sprzyja relacjom.

Jeśli znajdziesz trochę czasu polecam Ci zapoznanie się z ciekawą wypowiedzią Pani Magdy Adamczyk z selfmastery.pl :

2. Przebaczenie

Czy trudno Ci przebaczać ludziom, którzy wyrządzili Tobie lub Twoim bliskim krzywdę? Z reguły odpowiedź brzmi : tak. Dlaczego tak się dzieje? Najczęściej dlatego,że boisz się przebaczyć. Wydaje Ci się,że zburzy to kruchą konstrukcję, jaką zbudowałeś sobie aby poradzić sobie jakoś z przykrym doświadczeniem. Sądzisz,że w ten sposób krzywdziciel pozostanie bezkarny i odniesie nad Tobą zwycięstwo. Puszczenie krzywdy w niepamięć wydaje się wtedy prowokowaniem do podobnych krzywd w przyszłości.  Być może przychodzi Ci też do głowy,że będziesz musiał polubić swojego krzywdziciela. Nic bardziej mylnego. Cierpisz przez to podwójnie : raz z powodu doznanej krzywdy, dwa ze względu na pielęgnowaną urazę. 

Wybaczyć nie oznacza :

  • zapomnieć i zbagatelizować krzywdę
  • usprawiedliwić
  • polubić krzywdziciela i ponownie mu zaufać
  • zrezygnować ze sprawiedliwej kary
  • zrezygnować z obrony przed ponownymi krzywdami

Przebaczenie nie jest też niestety pokojem uczuciowym, ponieważ jest związane ni z uczuciami ale z wolą. W pierwszym etapie możesz czuć się wzburzony, pokój przychodzi z czasem.

Rozpamiętując krzywdę i jej konsekwencje , ciągle na nowo przeżywasz cierpienie z nią związane. Dodatkowo uczucia te wpływają niekorzystnie na Twoje zdrowie, bowiem uruchamiają szereg reakcji w Twoim organizmie prowadzących do tworzenia się procesów chorobowych. 

Przebaczenie tak jak wszystko co wartościowe wymaga wysiłku. Pozwala zostawić za sobą przeszłość, uwolnić się od ciężaru i ruszyć do przodu. Jest też niezbędnym elementem zdrowienia. Wybaczenie innym , ale również sobie jest uleczeniem duszy i ciała, uwolnieniem się od ciężaru ciągnącego w dół.

„Przebaczamy na tyle, na ile kochamy.”

Honoriusz Balzak

3. Praktyka wdzięczności.

Nie wiem czy wiesz, ale badania wykazały, że uczucie wdzięczności ma wpływ na strukturę molekularną Twojego mózgu. Poprawia funkcjonowanie kory mózgowej i centralnego układu nerwowego. Kiedy odczuwasz wdzięczność jesteś spokojniejszy i bardziej odporny na choroby. Prof.Paul Mills z Uniwersytetu Kalifornijskiego stwierdził, że jego pacjenci z niewydolnością serca odczuwający wdzięczność szybciej zdrowieli, polepszała się ich jakość snu i poziom prozapalnych białek.

Naukowcy badający wpływ wdzięczności na zdrowie pacjentów doszli do wniosku, że  „świadoma koncentracja na błogosławieństwach może przynosić korzyści emocjonalne i interpersonalne”.

Badania te sugerują również, że ćwiczenie mózgu w wyrażaniu wdzięczności pomaga w tworzeniu się nowych szlaków pamięci i nawyku. Nawet gdy wszystko idzie Ci źle zawsze masz za co dziękować. Mogą być to zupełnie proste rzeczy : dach nad głową, jedzenie, rodzina, przyjaciele itp.

To na czym skupisz uwagę będzie się wzmacniać – tak działa nasza biologia. Za tym przyjdzie uspokojenie niekorzystnych emocji ,polepszenie nastroju a w konsekwencji wspieranie odporności Twojego organizmu.

Dobrym nawykiem jest między innymi codzienna medytacja lub modlitwa, która wyciszy Twój organizm i pozwoli odzyskać spokój. Staraj się też wypracować u siebie postawę wdzięczności, nawet, a może szczególnie jeśli akurat przeżywasz trudności w życiu. Nie zapominaj, że Ty to nie tylko ciało, ale też twoje myśli, psychika oraz dusza. Jeżeli chcesz cieszyć się zdrowiem zadbaj o siebie jako o całość.

4. Zmień swoje myślenie i przekonania - weź odpowiedzialność

Twój mózg w 95% pracuje na twa. automatycznych programach – swoistym „autopilocie”. Są to przekonania – programy nabyte w przeszłości – będące często przyczyną niepowodzeń i chorób. Nie chodzi jednak o to abyś teraz szukał winnych wokoło siebie, ale abyś wziął odpowiedzialność za swoje emocje i postępowanie. Brzmi dziwnie?

Kluczem do zapisywania programów są emocje. Programy te uruchamiają się natychmiast po pojawieniu się określonej emocji bez udziału mózgu świadomego. 

Możesz zmienić programy, które Cię nie wspierają. Bazują one na lęku, poczuciu żalu, złości itp emocjach. Na początek należy nauczyć się obserwować te emocje i przestać je potęgować ( „nakręcać się”) , a następnie uwolnić się od nich – nie umacniać sieci neuronowej ( „ścieżki pamięci”) , ale ją rozluźniać . 

Mówisz często : coś lub ktoś wyprowadził mnie z równowagi, zdenerwował mnie. Niemniej nikt i nic nie może tak naprawdę wyprowadzić Cię z równowagi. Od Ciebie zależy co zrobisz z pojawiającą się z emocją. Wszystko co możesz zrobić to zmienić siebie. Drugiego człowieka nie możesz zmienić. Źródło Twojego cierpienia tkwi w Tobie. Nie miej pretensji, niczego nie oczekuj, nie twórz napięcia. Da się to zrobić – mimo,że nie jest to proste, bowiem związane jest z cierpliwością, dystansem i poczuciem własnego ego oraz rezygnacja z wywierania presji na ludzi.

Jeśli masz ochotę zagłębić się w temat emocji polecam Ci wywiad z dr Marzanną Radziszewską-Konopka jaki w formie podcastu nagrał Michał „Vasquez” Plewniak z Each One Teach One:

5. Zadbaj o zdrowy tryb życia

Nie bez znaczenia dla zachowania Twojego zdrowia będzie jeśli pamiętać będziesz wspieraniu swojego organizmu i traktowania go z miłością. Nie chodzi tu tylko o zbilansowaną, zdrową dietę, ale także o odpowiednią ilość snu i aktywność fizyczną . Pamiętaj też o oczyszczaniu organizmu z toksyn i pasożytów zanim zaczniesz się  suplementować. W prosty i interesujący sposób przedstawił to w krótkiej wypowiedzi  Paweł Bilski :

6. Odbuduj swoją tkankę nerwową.

Twój mózg ciągle się rozwija. W każdej chwili około 100 miliardów komórek nerwowych opiekuje się Twoim życiem, zarówno procesami nieświadomymi, czyli oddychaniem czy ciśnieniem, jak i świadomymi, czyli emocjami czy celowym działaniem. 

Proces powstawania nowych komórek nerwowych nazywa się neurogenezą. Wadliwy przebieg wczesnego okresu powstawania komórek nerwowych ma wpływ na późniejszą budowę i prawidłowe funkcjonowanie centralnego układu nerwowego. Jeżeli powstawanie komórek mózgowych jest zaburzone, może dojść do niewłaściwego rozwoju kory mózgowej. Konsekwencją są schorzenia  takie jak: autyzm, schizofrenia, epilepsja czy nawet „zwykła” dysleksja.

Ilość komórek macierzystych neuronów u ludzi w wieku powyżej 70 lat jest niewiele mniejsza jak u 20-latków. To dobra wiadomość. Oznacza to,że dostarczając odpowiednich składników możesz odpowiednio odżywić swoje komórki nerwowe powodując lepsze funkcjonowanie swojego mózgu i układu nerwowego. Pozwoli Ci to również na redukcję stresu, poprawienie koncentracji uwagi i zapamiętywania.

Jeśli potrzebujesz wsparcia w tej kwestii polecamy Ci specjalny pakiet pod nazwą Mental force

Podsumowanie

Będzie mi miło jeśli ocenisz ten artykuł oraz podzielisz się nim z innymi.

Jak oceniasz ten artykuł?

Ocena czytelników: 5 / 5. Liczba głosów: 4

Jeszcze nikt nie ocenił tego artykułu! Masz pierwszeństwo 🙂

Zobacz też: